Cases

Masterclass med Al Power

Masterclass med Al Power – 5 oktober 2022 Kan rekrutteringsproblemerne på ældre og demensområdet løses med ord Udfordringerne er store, og der findes ikke en enkel løsning på problemerne. Kan vi – alene med vores valg af ord styrke rekrutteringen ved at arbejde bevidst med sproget skabe forandringer, højne fagligheden og arbejdsglæden skabe et andet

Masterclass med Al Power Læs videre »

Hypoxi – og demens

Kan det passe at lavt tilførsel af ilt til hjernen kan forebygge og reparere hjerneskader? Forskning afdækker mange overraskende fænomener, men det er sjældent, at de ligefrem strider imod al sund fornuft. Én af undtagelserne er resultaterne af et forskningsforsøg i forbindelse med demens, som blev rapporteret for nyligt. Undersøgelsen  gik ud på, at mus,

Hypoxi – og demens Læs videre »

Musik og livsglæde

Musik hjælper på hukommelse og tankeprocesser

Musik hjælper på kognitive funktioner såsom hukommelse og tankeprocesser. Det er resultatet af en ny undersøgelse. En analyse af tidligere forskningsresultater, med i alt 1.472 personer i 21 studier. Her giver forskerne giver udtryk for optimisme omkring følgende forhold. Aktiv deltagelse i musik, inkl. korsang og spille på trommer  betyder meget for bevarelsen af den

Musik hjælper på hukommelse og tankeprocesser Læs videre »

Scroll to Top