At tjekke ind 

Det at tjekke ind er et begreb, vi alle kender fra arbejdslivet og fra de sociale medier.
Vores telefon tjekker os helt automatisk en masse steder. Det er bl.a. den måde reklamerne tilpasse sig det, vi foretager os med en telefon i lommen. Det sker mere eller mindre ubevidst, fordi vi har sagt ja til alle mulige ting, når vi accepterer betingelserne. Andre gange tjekker vi os også selv ind helt bevidst, når vi gerne vil deltage i et eller andet fx på Facebook.

På mange virksomheder stempler man ind, når man kommer og ud, når man går. På den måde kan man holde øje med flekstiden og får løn for den tid, man er på arbejde.
Øvelsen med at stemple ind/ud er samtidig med til at definere reglerne for hvad man skal foretage, så længe man er stemplet ind. Hvis man er bager, forventes man at lave en ting, som kontorassistent nogle andre ting og som sosu noget helt tredje.
Når man får løn for sit arbejde, føler de fleste sig også forpligtet til at være dedikerede og tilstede i den tid, man er tjekket ind.

At multitaske er computersprog

Undersøgelser viser, at kvinder er gode til at multitaske.
At multitaske er egentligt et udtryk, der er opstået i forbindelse med udviklingen af computeren.
En computer bygget op, så den kan analysere og arbejde med mange opgaver sideløbende på samme tid.  Computeren er opdelt i systemer og “tråde”.
En “tråd” har hver sin opgave.
Vi er forbundet med computere hele tiden. Det gælder både telefoner, tablets , tv, biler, kreditkort og alle mulige andre gadgets eller dimser. her sker en stor del af kommunikationen via tråde. Når vi sms’er, deltager i gruppesamtaler og så videre.

Men et menneske er ikke en computer.

Mange mennesker har misforstået begrebet at multitaske.
Vi bilder os ind, at vi har en “tråd”, hvor vi skal læse alle mulige opgaver på samme tid. Og helst så hurtigt som muligt. I stedet skal vi øve os i at arbejde med en “tråd” af gangen.
I vores samvær med andre navigerer vi med følelser, moral og etik. Når vi ikke tjekker ind i det, vi foretager os, forbinder vi og ikke med andre. Det kan gøre det svært at være til stede et sted af gangen. Det kan sprede sig til uro i alt det, vi foretager os.

 

 

En tråd en opgave.

Når kvinder siges at være gode til at multitaske, skyldes det måske at mange kvinder er bevidste om, der er flere opgaver, der skal løses sideløbende end mænd. Kvinder svitser lettere uden at lade sig distrahere fra en opgave til en anden. Det kan skyldes, at kvinder er tilpasset fra naturens side. Hun skal samle mad, samtidig med at hun passer sit barn for at overleve – helt fundamentalt.
Manden skal gå på jagt og koncentrere sig om at skyde byttet. Så han kan få mad med hjem til familien.
Derfor tjekker kvinder mere naturligt ind på flere opgaver på samme tid. Kvinden har simpelthen fra naturens side lært at tjekke ud og ind, og svitse fra den ene til den anden “tråd” efter behov.

Spejlingsneuroner

Når vi er sammen med eller arbejder med mennesker, så skal vi være meget bevidste om at tjekke ind og ud.
Derfor er det også relevant at vide noget om spejlneuroner.

Spejlneuroner nogle særlige hjerneceller i vores hjerne, som er aktive under to forskellige forhold

  • hvis vi udfører en bestemt handling,
  • hvis vi ser et andet individ udføre den samme handling.

Spejlneuronerne har vi simpelthen fået for hurtigt og smertefrit at genkende andres personers bevægelser.
På den måde giver det os muligheden for at efterligne disse bevægelser. Betegnelsen “spejlneuroner” henviser til denne egenskab, fordi vi på den måde er i stand til at “spejle” andres bevægelser med vores egen krop.
Spejlneuronerne blev oprindeligt opdaget i et forsøg med aber. Forsøgene viste, at spejlneuronernes  funktion er meget mere end bare at genkende og efterligne, at efterabe andres bevægelser. Spejlneuronerne er en del af vores nervesystem, så det gælder også følelser og sindstilstande.

Vi sætter hele tiden spejl op for hinanden med vores nervesystem. Vi viser hinanden vores indre liv gennem vores udstråling/ spejlneuroner.

På den måde er vi lette at læse for andre især for børn og mennesker som har svært ved at formulere sig verbalt. Det kan fx mennesker være med demens eller mennesker i krise.
Ved at tjekker ind og være til stede i nuet med hele ens person og alle de ressourcer man har, tilfører man en god og brugbar energi i samværet med dem, man er sammen med.
På samme måde påvirker og spreder man også uro og ubalance, når man selv er urolig og i ubalance.

Stress og konflikter

Bevidsthed og tilstedeværelse i nuet er vigtigt, hvis man vil undgå stress og konflikter. 
Når man undlader at tjekke ind og ud af det, man er i gang med, kan en konflikt optrappes eller samvær med andre gøres ubehageligt. Det gælder både privat og på jobbet.
Derfor handler det om at skabe ro ved at følge en “tråd” af gangen.

Tjek ind og tjek ud

Tjek ind:

  1. Mærk dig selv – er du parat til at tjekke ind eller har du brug for at gøre dig klar først
  2. Skab kontakt til dig selv først – tag iltmasken på selv før du hjælper andre – på samme måde som i flyet 
  3. Find ud af hvad du tjekker ind til – er det en romantisk middag med din partner, en familiekomsammen, en opgave du skal løse eller noget helt andet
  4. Træk vejret og vær bevidst om, at nu er du er klar til at gå i gang med det du har planlagt

Tjek ud

  1. Mærk om samværet er forbi eller opgaven løst
  2. Har du opnået det resultat du planlagde
  3. Er du glad og godt tilpas og parat til at komme videre
  4. Sig farvel til personen eller opgaven enten med talte ord eller indeni dig selv 

Bliv klogere på, hvordan du tjekker ind og skaber kontakt i en af de små læringsvideoer i Demensuniverset med Line Crump Horsted. 

neuroer med sommerfugl

Interesseret i flere cases?

Scroll to Top