Viborg Museum

Viborg Museum deltager som kulturaktør i projektet “Kultur i fællesskab” med midler fra Region Midtjyllands kulturmidler 2021. 

Projektet går ud på at at udvikle en metode, hvor med kunst og kulturaktører kan sælge deres tilbud til den der normal ikke kan opsøge og nyde bestående kunst og kulturtilbud.

I projektet “Kultur i fællesskab” har vi valgt at målrette produkterne til  beboere med demens på plejehjem. 
Det har vi gjort ved at producere små film, som omhandler et bestemt tema som kulturaktøren har valgt at formidle.

Viborg som by og egn har haft stor indflydelse på Danmarkshistorien. Viborg Museum arbejder lige nu med at udvikle et helt nyt bymuseum i Det Gamle Vestre Landsret i Domkirkekvarteret. 

Det nye museum præsenterer Danmarkshistorien i  Viborg. Det inkluderer emner som kongehyldning, kongemord, lov og ret, kirkens betydning i Danmark og demokratiets udvikling.
I perioden indtil åbningen tilbydes blandt andet byvandringer, guidede ture på De fem Halder, foredrag samt historiske gådejagter.

Sideløbende er Viborg Museum en del af et europæiske projekt Alzheimer’s patients Interaction through Digital and Arts (AIDA), hvor er arbejdes med kulturoplevelser som sundhedsfremmende værktøj

Denne formidlingsvideo handler om husmoder liv.

Den nænsomme husmoder laver æblekage fra bunden uden elektriske hjælpemidler, mens grammofonen spiller i baggrunden.  

Scroll to Top