Musik hjælper på kognitive funktioner såsom hukommelse og tankeprocesser.

Det er resultatet af en ny undersøgelse.
En analyse af tidligere forskningsresultater, med i alt 1.472 personer i 21 studier.

Her giver forskerne giver udtryk for optimisme omkring følgende forhold.
Aktiv deltagelse i musik, inkl. korsang og spille på trommer  betyder meget for bevarelsen af den måde, vi bruger hjernen (den kognitive kapacitet) på.

Det er dokumenteret i mange programmer ofte om musikterapi.
Det har nemlig vist sig, at ældre mennesker liver op, når de hører musik – især med musik fra deres ungdom.

Konklusionerne på undersøgelserne er, at:

  • musik giver en lille, men signifikant positiv effekt på demens
  • musik øger livskvaliteten og humør
  • at lytte til musik er lige så godt som at spille musik
Musik og livsglæde

Det er aldrig for sent!
Hvis musik ikke tidligere har været en del af dit liv – kan det betale sig at starte nu!

 

Behov for mere forskning

Undersøgelsen peger også på, at der er behov for standardiseret forskning.
I de tidligere forskningsprojekter var der en stor variation i de musiske aktiviteter, som deltagerne var aktive med.
Der var mange forskelle at tage hensyn til

  • Deltagernes egen deltagelse som fx i sang, spille et instrument (17 studier), musisk komposition (10 studier) og bevægelse/dans (6 studier)
  • forskernes forskellige baggrunde som fx musik- og beskæftigelsesterapeuter eller professionelle musikere over et bredt felt af stil og kompetence
  • vurderingsmetoderne som fx kognition (hjernes arbejde), humør, livskvalitet, og angst

Forskerne er især interesserede i en bedre forståelse af, hvordan musiske aktiviteter har en positiv effekt på ældre menneskers kognition.
Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at undersøgelsen peger på, at der er behov for yderligere undersøgelser med brug af standardiserede metoder.

Se selve undersøgelsen her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141224/

Detaljerne
Deltagerne i studierne var på det stadie, forskerne kalder “præ-klinisk stadie mellem normal kognitiv aldring og Alzheimer’s.”
Det betyder, at det var helt almindelige ældre som muligvis udvikler en Alzheimer’s sygdommen senere i livet.
“Præ-klinisk stadie mellem normal kognitiv aldring og Alzheimer’s” omfatter ca. 15% af ældre personer, som endnu ikke har Alzheimer’s sygdommen.
Af disse personer bliver 38% senere ramt af Alzheimer’s.

Demensliv har tidligere beskrevet vigtigheden af sociale aktiviteter for at bevare kognitive funktioner i bogen Nye Vinkler På Demens” .

“Nye Vinkler på Demens”

Et kapitel i bogen redegør for Lancet’s liste over de vigtigste livsstil faktorer. Nemlig de faktorer, som kan medvirke til at udskyde eller forhindre demens i at udvikle sig.
Det kan være i mange former for socialt samvær, heriblandt musik.

Se selve undersøgelsen her
https://www.medicalnewstoday.com/articles/303941

Interesseret i flere cases?

Scroll to Top