Maria Tønnersen

Om Maria Tønnersen

Maria Tønnersen er medejer af Mapia ApS

Mapia ApS blev grundlagt i kompagniskab med Pia Brændstrup i 2018.

Maria er en af danmarks dygtigste  ressourcepersoner på demensområdet og pt blandt andet en del af Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold. 

Maria har gennem årene arbejdet intensivt med fokus på at specialisere sig på demensområdet via både kendte og utraditionelle metoder støbt på et fundament af forskning og praktisk arbejde.

Maria har en master i ledelse.
I sit arbejde som leder har hun flere gange været hyret ind til at genopbygge et plejecenter med store udfordringer.

Maria startede sin karriere som selvstændig i 2017, da hun etablerede Demensliv med en drøm om at gøre livet lettere for alle mennesker, der er i berøring med demens, både personale, pårørende og mennesker med demens. 

Hun er uddannet sygeplejerske og velbevandret i sygepleje, ledelse og iværksætteri.

Maria har en portefølje, der bl.a. omfatter:

 • Neurokirurgisk intensivt afsnit – Aarhus Universitetshospital
 • Klinisk vejleder for sygeplejestuderende – Hjemmesygeplejen Lokalcenter Trøjborg – Aarhus Kommune
 • leder for hjemmesygeplejersker – Hjemmesygeplejen Lokalcenter Trøjborg – Aarhus Kommune 
 • Teamleder – Demenscentrum Aarhus – Aarhus Kommune 
 • Demensfaglig leder – Demenscentrum Aarhus – Aarhus Kommune
 • Opbygning af hele demenssektoren i Aarhus Kommune
 • Centerchef – Bøgeskovhus Aarhus – Forenede Care
 • Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold

Maria Tønnersen

Særligt fokusområde:

 • at finde ressourcer og muligheder i et etableret personalegruppe og de midler, der er til rådighed for at finde nye veje og andre løsninger for at lykkes 

 • opkvalificering af ledere – i primært den offentlige sektor

 • Opkvalificering af personale – primært sundheds- og ældresektoren

 • Kulturforandring på offentlige og private plejehjem

 • Turnarounds med opbygning i offentlige institutioner

 • Udvikling af omsorg, sygepleje og ledelse i organisationer med svære udfordringer

Medforfatter til bøgerne:

Scroll to Top