Sosu Østjylland anbefaler samarbejde med Demensliv.

På Sosu Østjylland har vi samarbejdet med Maria i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt for sundhedsfagligt personale.

Når jeg samarbejder med Maria, oplever jeg en åbenhed og nysgerrighed for, at vi sammen kan nå frem til de bedste løsninger.

Maria er altid velforberedt og bidrager med faglighed på ekspertniveau.

I mit samarbejde oplever høj grad af imødekommenhed og flexibilitet.

I et projekt bidrager Mapia med høj faglighed, arbejdsomhed og sikrer sammenhæng og en rød tråd.

Man skal involvere Mapia i et projekt, når man vil sikre faglighed og fremdrift og sikre, at de øvrige deltagere føler sig set og mødt.

Kirsten Bisgaard Mathiesen,
Projektleder Sosu Østjylland – nu tværgående konsulent Silkeborg Kommune
Scroll to Top