Samarbejde med Pårørende

Del

Pårørendesamarbejde

 

Hvordan skaber vi det gode samarbejde med pårørende?
Der er mange gode idéer, men det kan være udfordrende at bruge idéerne i en hverdag med mangel på ressourcer. Ofte mangler vi tiden til at stoppe op, snakke om andet end pleje og skabe relationer.

Relationen er udgangspunket i arbejdet med pårørende.
Maria Tønnersen fra Mapia var facilitator på en workshop til sundhedsstyrelsens pårørendekonference d. 7/6 2023 i Odense. Workshoppen handlede om pårørende trivsel. 

En dimension af pårørende trivsel er relationen til medarbejdere. Når vi har en god relation, er det lettere at vende bekymringer frem og tilbage, og medarbejdere behøver ikke være bekymrede for sure ægtefæller eller børn.

Den gode relation kan starte i anerkendelse. Det kan have stor betydning for en hustru, når vi professionelle kigger hende i øjnene og siger: “Birthe, jeg ser du kæmper for at sikre, at Jens har det godt. Og at du kæmper for selv at have det godt. Jeg, og vi, gør vores bedste for at han bliver glad.”

Når anerkendelsen for de pårørendes situation ikke mærkes, går de pårørende hurtigere på barrikaderne og forlanger bedre pleje, i stedet for at arbejde sammen. Bag deres (nogle gange urimelige) krav ligger der svære følelser som ikke kan rummes.

Vi bruger isbjerget som metafor, når vi taler om at forstå hinanden – både imellem ledere og medarbejdere, medarbejdere og medarbejdere, samt mellem medarbejdere og pårørende.

Titanic stødte (vist nok) ikke på det øverste og synlige af isbjerget, men på den kollosale isblok under vandets overflade.

Når sønnen til en beboer råber op om sin fars mangel på ansigtshygiejne er det ikke sikkert, at det er lugten han klager over. Hvis vi spørger nysgerrigt ind til hans isbjerg, er det måske fordi han ikke kan genkende sin far med fuldskæg – hvilket gør ham utryg.

Vi kender til masser af pårørende, og der er sikkert mange af jer, som kan kategorisere dem efter om de er aktive eller passive, samarbejdsvillige eller på tværs.

Men hvem er de pårørende egentlig?

Det vil et ny Vive projekt forsøge at forklare. 80.000 danske pårørende bliver spurgt ind til, hvordan det er at være pårørende. Hvordan det påvirker trivslen og deres liv generelt.

Når projektet er færdigt, kan tilbuddene og vores tilgange til samarbejde blive endnu bedre fokuseret.

Interesseret i flere artikler?

Scroll to Top