Omsorgstandpleje

Spørgsmål:

Hej
Vi har en ny borger på vores plejehjem, hvor de pårørende spørger til omsorgstandpleje.
Hvad er det nu det er for noget? 

Svar:

Omsorgstandpleje er en del af Sundhedslovens §131 beskrevet i “Bekendtgørelse om Tandpleje”.

§7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandpleje).

Stk. 4. Personer, der er visiteret til omsorgstandpleje i henhold til stk. 1, men som efter tandlægefaglig vurdering skønnes at have behov for et specialiseret tandplejetilbud, skal visiteres til specialtandpleje, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Udgiften til tandpleje hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker afholdes af kommunen. Påbegyndelse af særligt kostbare behandlinger kan dog ikke ske, medmindre kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen/den kliniske tandtekniker afgivne behandlingstilbud.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgstandpleje, selv skal betale en del af udgiften. Patientens egenbetaling i omsorgstandplejen kan dog maksimalt udgøre 540 kr. årligt Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oplyse om, hvordan kommunen har tilrettelagt omsorgstandplejen, jf. § 8.

§ 11. Omsorgstandplejen skal omfatte:

1) Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.

2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.

3) Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Selve omsorgstandpleje er ydelse, der skal bevilges af en visitation på samme måde, som alle andre offentlige ydelser.

Omsorgstandplejen omfatter:

  • Regelmæssige undersøgelser af dine tænder, mund og kæbe, to gange årligt eller efter behov. 
  • Oplysning om og instruktion i tandpleje til dig og dit plejepersonale. 
  • Forebyggende og vedligeholdende behandlinger. 
  • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder, mund og kæbe. 
  • Nødvendig protesebehandling, så du kan opretholde en tilstrækkelig tyggefunktion. 

Se andre artikler

Scroll to Top