Demensvenlig By, Aarhus Kommune, anbefaler Mapia.

Et samarbejde med Mapia er altid meget  inspirerende med effektfuld faglighed tilpasset de udfordringer, vi oplever i vores virkelighed.

Maria formår både at være lyttende til projektet eller udfordringen, der ønskes belyst. Hendes faglighed træder tydeligt frem, og hun er altid nysgerrig på den virkelighed, hvor udfordringen viser sig.

Demensvenlig By Aarhus Kommune anbefaler Mapia, fordi Maria, i vores demensfaglige sparringer, formår at skabe en tilpas forstyrrelse, som kan være med til at skubbe til egen forforståelse af problematikken. Hun bidrager også til, hvordan et projekt skal udformes.

Mapias bidrag til et projekt sikrer en stærk demensfaglig kvalificering.

Demensvenlig By Aarhus Kommune anbefaler Mapia, fordi vi oplever at Mapia er ligeledes stærk i at sikre fremdrift i et projekt og flowet i udviklingen af projektet.

Mapia sætter store ambitioner for indsatserne, men altid med et praksisnært perspektiv, som ikke overvælder modtageren.

Det giver mening at involvere Mapia i mange dele af et projekt.

Med sin nysgerrige tilgang, giver det bl.a. god mening at involvere Mapia i den tidlige del af projektet, hvor formålet skal defineres.

Ligeledes giver det mening at involvere Mapia for at sikre fremdriften i projektet og ikke mindst at fastholde fokus under hele projektet.

Linn Wittendorff, Projektleder Demensvenlig By – Aarhus Kommune
Scroll to Top